Kontakt

Private Hire s.r.o.

Ružová Dolina 8
821 09 Bratislava


IČO : 46 582 690
DIČ : 2023 463 662
IČ DPH: SK2023463662
Banka: Tatrabanka a.s. Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava
Číslo účtu: 2921880451/1100,
IBAN : SK6111000000002921880451, SWIFT : TATR SK BX
+421 948 700 707